โปรโมชั่น

   
 
 

โปรโมชั่น

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VTN 16
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 50,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VTN 26
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 60,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VTN 41
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 70,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VC100
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 75,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VC150
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 100,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VC202
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 130,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น V-VC303
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 160,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น C-VLR301
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 300,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

PROMOTION VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น C-VLR501
แบรนด์ ELMO RIETSCHLE
ราคา 450,000 บาท
ระยะเวลาวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63