ขยายพื้นที่โรงงาน/เวิร์คช้อป

ขยายพื้นที่โรงงาน/เวิร์คช้อป

ทางบริษัทฯ ได้กำลังดำเนินการขยายพื้นที่โรงงาน/เวิร์คช้อปเพิ่มเติม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ย. 62