การทดสอบเครนประจำปี

การทดสอบเครนประจำปี

การทดสอบเครนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 17 ก.ย. 2562