อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 28 ส.ค. 2562

[Best_Wordpress_Gallery id=”78″ gal_title=”BASIC FIRE FIGHTING TRAINING”]