เยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ที่ประเทศสกอตแลนด์

เยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ที่ประเทศสกอตแลนด์

คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ของแบรนด์ SPX CLYDEUNION ที่ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อเดือน มี.ค. 2558