เยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ที่ประเทศอังกฤษ

เยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ที่ประเทศอังกฤษ

คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบ MULTI-STAGE PUMP ของแบรนด์ SPX CLYDEUNION ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือน พ.ย. 2558

« ของ 2 »