ใหม่!! แพคเกจ VACUUM SYSTEM SKID

ใหม่!! แพคเกจ VACUUM SYSTEM SKID

ทางบริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ทำการคิดค้น พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ขึ้นมาเป็นแพคเกจที่มีชื่อว่า “VACUUM SYSTEM SKID” ได้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานลง เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารและยานยนต์ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ทุกวันที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)

« ของ 2 »