ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (สำนักงานใหญ่)

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (สำนักงานใหญ่)

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
สถานที่ : อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ : 27 พ.ย. 2563