บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด

ลูกค้า : บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ และสวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ติดตั้งพร้อมสร้างโรงคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไว้ที่สวนหลวง ร.9
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GMP30PXS (30 KVA)
เครื่องยนต์ (ENGINE) : POWERLINK 4D3.2CG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : POWERLINK PL1E
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : PLC-920
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : ATS63A
วันที่ : เดือน ม.ค. 2563