บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ลูกค้า : บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ติดตั้ง : วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : DP60C5S (60 KVA)
เครื่องยนต์ (ENGINE) : CUMMINS 4BTA3.9G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : STAMFORD UCI224E
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : PLC920
วันที่ : ปี 2562