บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า : บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ELMO RIETSCHLE
ชื่อแพคเกจ : CENTRAL VACUUM PUMP SKID FOR FILLER MACHINES
วันที่ : ปี 2561