ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เฮลธแคร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เฮลธแคร์

ลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เฮลธแคร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ELMO RIETSCHLE
รุ่นผลิตภัณฑ์ : V-VC303
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊มสุญญากาศ (VACUUM PUMPS)
วันที่ : 3 ก.ค. 2562