โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ลูกค้า : โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  : S550C (PRIME RATE 500 KVA)
เครื่องยนต์ (ENGINE) : CUMMINS KTA19-G3A
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : STAMFORD HCI534C
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : DSE 7420
วันที่ : เดือน ต.ค. 2562