บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ลูกค้า : บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ติดตั้ง : อาคารเก็บอากาศยานฝูงบิน 2 สนามบินอู่ตะเภา
รายละเอียดงาน : เทสและส่งมอบชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : GARDNER DENVER
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ESM37-10A
วันที่ : เดือน ก.ย. 2562

« ของ 2 »