บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด

ลูกค้า : บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด
รายละเอียดงาน : ติดตั้งชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์ จำนวน 3 ชุด
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : SULLAIR, GARDNER DENVER
ชื่อแพคเกจ : แพคเกจเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์
วันที่ : ปี 2561