บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)

บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)

ลูกค้า : บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : SULLAIR, VAN AIR SYSTEMS
ชื่อแพคเกจ : AIR COMPRESSORS PACKAGE SKID
ปี : พ.ศ.2556