โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

ลูกค้า : โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ พร้อมติดตั้ง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : มัลติเฟสพาวเวอร์ MP1100P (1000 KVA)
เครื่องยนต์ (ENGINE) : PERKINS 4008TAG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : STAMFORD HCI634J
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : DSE7420
วันที่ : เดือน ก.ค. 2563