EGAT

EGAT

ลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : VARISCO PUMP
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ปั๊มหอยโข่ง (SELF PRIMING) รุ่น JS1-180 K10
รายละเอียดงาน : จำหน่ายปั๊มจำนวน 3 ชุด สำหรับใช้งานที่โรงงานไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา
ปี : ก.ย. 2564

Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps Varisco Pumps