บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : DIESEL ENGINE PUMPS
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : PENTAIR
รายละเอียดงาน : ประกอบแพคเกจปั๊มเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่
ปี : พ.ศ.2560