บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลูกค้า : บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ และทดสอบโหลดเทียม/โหลดแบงค์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GMP45PXS (45 KVA)
เครื่องยนต์ (ENGINE) : POTISE 4D3.2TCG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : PL2B
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : PLC-920
วันที่ : เดือน ต.ค. 2562