บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน : ปรับปรุงระบบลม/โบลเวอร์ให้ได้มาตรฐาน (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา)
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ROBUSCHI
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ROBOX SCREW BLOWER
วันที่ : 27 มี.ค. 2560