ปั๊มสุญญากาศ รุ่น KRVS

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น KRVS

KRVS VACUUM PUMPS

KRVS Series เป็นแพคเกจระบบสุญญากาศชนิดวงแหวน/ลิควิดริง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ เช่น อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ยาหรือสิ่งทอ
>> ค่าสุญญากาศ (Vacuum) : up to 33 mbar (a)
>> ค่าแรงดันสูงสุด (Pressure) : up to 2,000 mbar (g)
>> ค่าปริมาณการสูบ/อัตราการไหล (Capacity) : up to 4,200 m³/h

คุณสมบัติ (FEATURES)

>> สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ เช่น อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ยาหรือสิ่งทอ
>> แข็งแรงทนทานและมีความน่าเชื่อถือ
>> ดูแลบำรุงรักษาง่าย
>> อัตราสิ้นเปลืองน้ำน้อย/ใช้น้ำน้อย
>> เสียงและการสั่นสะเทือนต่ำ