ปั๊มสุญญากาศ รุ่น RVS

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น RVS

RVS VACUUM PUMPS

RVS Series เป็นปั๊มสุญญากาศชนิดวงแหวน/ลิควิดริง ที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้ทำสุญญากาศเพื่อดูด/อัดอากาศในระบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งระบบแยกส่วนและระบบรวมศูนย์ (Central Vacuum System)
>> ค่าสุญญากาศ (Vacuum) : up to 33 mbar (a)
>> ค่าแรงดันสูงสุด (Pressure) : up to 2,000 mbar (g)
>> ค่าปริมาณการสูบ/อัตราการไหล (Capacity) : up to 4,200 m³/h

คุณสมบัติ (FEATURES)

>> เป็นระบบสุญญากาศชนิดวงแหวน/ลิควิดริง สำหรับการดูด/อัดอากาศในระบบต่างๆ
>> อุณหภูมิค่อนข้างคงที่
>> ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นสารหล่อลื่น
>> มีอุปกรณ์เสริม/ระบบแยกสถานะ (Liquid Separator) ใช้แยกแก๊สออกจากของเหลวได้ โดยของเหลวนั้นจะสามารถนำกลับมาใช้ในการระบายความร้อนได้อีกด้วย
>> มีระบบการทำงานที่ปลอดภัยและการบำรุงรักษาต่ำ
>> เสียงและการสั่นสะเทือนต่ำ