งานซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม ROBUSCHI

งานซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม ROBUSCHI

งานซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลมของ ROBUSCHI
ลูกค้า : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ไซด์งานบางปะอิน จ.อยุธยา
วันที่ : เดือน เม.ย. 2563