อบรมการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อบรมการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อบรมการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ลูกค้า : โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ทีมงานฝ่ายวิศวกรเข้าทำการฝึกอบรม (Training) การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับลูกค้า “โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานและแก้ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง