การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม (Load Bank)

การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม (Load Bank)

การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม (Load Bank)
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : Saonon S340EP (340 KVA)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : S340EP (340 KVA)
ลูกค้า : โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี