บริการเช่าโหลดแบงค์สำหรับทดสอบเครื่องปั่นไฟ

บริการเช่าโหลดแบงค์สำหรับทดสอบเครื่องปั่นไฟ

บริการเช่าโหลดแบงค์สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปั่นไฟ/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ลูกค้า : บริษัท เอ็มเอ็มทีแอล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
วันที่ : เดือน ธ.ค. 2563