การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

  • การทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
  • คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ หลังจากเริ่มต้นหรือบำรุงรักษาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนอื่นต้องยืนยันก่อนว่าทิศทางการหมุนของมอเตอร์สอดคล้องกับทิศทางที่ระบุก่อนเริ่มคอมเพรสเซอร์หรือไม่
  • เมื่อถอดส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงออกแล้วจะต้องทำหลังจากที่อุณหภูมิเย็นลงจนถึงอุณหภูมิแวดล้อม
  • แนะนำให้ใช้น้ำมันพิเศษสำหรับสกรูคอมเพรสเซอร์ ไม่อนุญาตให้ใช้สารหล่อลื่นที่มีเกรดต่างกัน
  • โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอย่าทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับคอมเพรสเซอร์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยความน่าเชื่อถือหรือเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ
  • ชิ้นส่วนอะไหล่เดิมของคอมเพรสเซอร์ได้รับการออกแบบและผลิตเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ใช้อะไหล่แท้เพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์
  • ไม่อนุญาตให้บล็อกพอร์ตดูดคอมเพรสเซอร์ระหว่างการทำงาน
  • อากาศที่ถูกบีบอัดไม่เคยได้รับอนุญาตให้หายใจเว้นแต่จะระบุว่าสามารถใช้ในการหายใจได้
  • คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถทำงานได้เหนือความดันที่ระบุและอุณหภูมิที่ระบุ
  • เมื่อพบว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติหยุดคอมเพรสเซอร์ทันทีและกำจัดสิ่งผิดปกติตามเวลา
  • บำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง
  • หลังจากการซ่อมแซมก่อนเริ่มต้นให้ยืนยันว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดได้รับการติดตั้งใหม่และเครื่องมือถูกถอดออกจากคอมเพรสเซอร์

Cr. www.chinamfilter.com