บทความ

 

 

 

 

บทความ

ส่วนประกอบปั๊มหอยโข่ง มีอะไรบ้าง??

ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump) เป็นปั๊มน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกอย่างชัดเจน เราสามารถรู้ได้จากรูปทรงของตัวปั๊มที่เหมือนขดของหอยโข่งและระบบการทำงานภายใน เป็นปั๊มที่นิยมใช้กันมาก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) คือ หนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) คือ การดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดชำรุดเสียหาย ป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน (อ่านต่อ)

ออยซีล (Oil Seal) ชิ้นส่วนป้องกันน้ำมัน

ออยซีล (Oil Seal) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า "ซีลกันน้ำมัน" คือชิ้นส่วนประกอบในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมทั่วไป มีหน้าที่ปิดผนึกรอยรั่วของสารหล่อลื่นในตลับลูกปืน (อ่านต่อ)

Elmo Rietschle ส่งเทคโนโลยีสุญญากาศแบบออยฟรี ตอบโจทย์ภาคบริการสุขภาพ

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถาบันการแพทย์ทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)

ปัจจัยสำคัญก่อนการเลือกปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม​

ปั๊มน้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้น้ำของหลายๆ สถานที่เป็นอย่างมาก แม้ว่าน้ำประปาจะเป็นสิ่งที่ยังไงทุกบ้านทุกโรงงานก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่การไม่มีปั๊มน้ำมันก็ทำให้รู้สึกว่าน้ำใช้งานไม่ได้เต็มที่ (อ่านต่อ)

ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยที่ผ่านมา เกิดจากการที่ภาครัฐไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ (อ่านต่อ)

15 จรรยาบรรณที่วิศวกรควรมี

จรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรจึงจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ในจรรยาบรรณ เพื่อให้การทำงานอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (อ่านต่อ)

การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ, คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ หลังจากเริ่มต้นหรือบำรุงรักษาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนอื่นต้องยืนยันก่อนว่า (อ่านต่อ)

เทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศในงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสุญญากาศ มาใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำระบบสุญญากาศไปใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างง่าย (อ่านต่อ)

6 ประเภท Air Compressor ที่ควรรู้!!!!

Air Compressor หรือปั๊มลม มีหน้าที่ในการอัดลมทำให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งมี 6 ประเภท (อ่านต่อ)