ปัจจัยสำคัญก่อนการเลือกปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม​

ปัจจัยสำคัญก่อนการเลือกปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม​

ปัจจัยสำคัญก่อนการเลือกปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม​

ปั๊มน้ำ ถือว่า เป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้น้ำของหลายๆ สถานที่เป็นอย่างมาก แม้ว่าน้ำประปาจะเป็นสิ่งที่ยังไงทุกบ้านทุกโรงงานก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่การไม่มีปั๊มน้ำมันก็ทำให้รู้สึกว่าน้ำใช้งานไม่ได้เต็มที่ ปั๊มน้ำจึงเป็นเสมือนกับตัวช่วยอีกแรงที่จะทำให้การใช้งานเพื่อกิจกรรมต่างๆ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหลายต้องยอมรับว่าปั๊มน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้การทำงานในพื้นที่นั้นๆ เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการมีปั๊มน้ำมันสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้หลายอย่างมากๆ การเลือกปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีไม่อย่างนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ อย่างไรก็ตามก่อนการเลือกปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรมก็ควรจะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

1.) ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ 

ต้องเข้าใจก่อนว่าในระบบงานอุตสาหกรรมนั้นปั๊มน้ำไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่การสูบน้ำเหมือนกับในบ้านเรือนปกติ แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งมันก็มีของเหลวที่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำในการมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำจึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบว่ามีลักษณะอย่างไร อุณหภูมิเท่าไหร่ มีความหนืดหรือความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะของของเหลวในงานอุตสาหกรรมที่ใช้มีปั๊มน้ำชนิดไหนที่เหมาะสมที่สุดจึงค่อยเลือกซื้อมาใช้งานให้ตรงประเภท

2.) เรื่องของอัตราการสูบ 

อัตราการสูบ หรือ Flow Rate มันก็ขึ้นอยู่กับงานอุตสาหกรรมแต่ละชนิดว่าต้องใช้แรงในการสูบมากน้อยแตกต่างกันออกไปแค่ไหน ซึ่งการเลือกปั๊มน้ำให้ถูกก็จะช่วยได้หลายเรื่อง อาทิ ใช้แรงสูบน้อยแต่เลือกปั๊มที่แรงสูบเยอะก็จะกินไฟมาก แต่ถ้าใช้แรงสูบเยอะแต่เลือกปั๊มที่แรงสูบน้อยก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่

3.) ความสูงของของเหลวที่ทำการยกขึ้นไป 

เรียกอีกอย่างวา เฮด นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนวณด้วยเช่นเดียวกันว่าแรงดันของความสูงมีมากน้อยแค่ไหน เพื่อเวลาที่เลือกซื้อปั๊มจะได้รู้ว่าควรต้องเลือกปั๊มที่มีขนาดแรงดันเท่าไหร่ จะคล้ายๆ กับเรื่องของอัตราการสูบเช่นเดียวกัน

เมื่อรู้ถึงปัจจัยที่ต้องการทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่จะขาดไม่ได้ก็คือการศึกษาข้อมูลของปั๊มน้ำแต่ละยี่ห้อ แต่ละประเภทว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการใช้มากแค่ไหน การเลือกทั้งทีควรเลือกให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดซึ่งมันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

Cr. www.electrapump.com