เทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศในงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศในงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศในงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสุญญากาศ มาใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำระบบสุญญากาศไปใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างง่าย จนถึงการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจับยึดและปล่อยชิ้นส่วนต่างๆ และการบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้สุญญากาศในการบรรจุ เป็นต้น ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pumps) ปั๊มสุญญากาศเป็นแหล่งกำเนิดสุญญากาศ ใช้หลักการสร้างสุญญากาศจากาการเป่าลมที่มีความดันออกไปเพื่อสร้างแรงดูด ปั๊มสุญญากาศมีหลายแบบและมีขนาดในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หลักการทำงานของปั๊มสุญญากาศคือ การนำเอาอากาศออกจากถังในระบบปิด โดยการผ่านวาล์วดูด-จ่าย ซึ่งเป็นระบบทางกลทำให้สามารถดูดเอาอากาศออกจากถังในระบบปิดได้ หรือกล่าวอีกนัยก็คือการลดปริมาตรของอากาศที่อยู่ในถังเก็บลงนั่นเอง

ตัวอย่างประเภทของปั๊มสุญญากาศ (Type of Vacuum Pumps)

1.) ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบใบนำร่อง (Rotary Vane Vacuum Pumps) ปั๊มสุญญากาศแบบใบนำร่อง ภายในปั๊มจะมีใบนำร่องหรือแผ่นกวาด ซึ่งสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ภายในร่องซึ่งอยู่ในเรือนปั๊ม แรงจากการหมุนของใบนำร่องจะทำให้อากาศถูกขับดันและเกิดการเคลื่อนที่ขึ้น ดูดอากาศออกไปจากถังในระบบปิด ส่วนปลายของใบนำร่องจะสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มอยู่ตลอกเวลา ในขณะที่ใบนำร่องหมุนกวาดอยู่ภายในเรือนปั๊มจะทำให้ส่วนปลายของใบนำร่องเกิดการสึกหรอเร็วขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของความดันภายในระบบ เพราะว่าใบนำร่องสามารถที่จะเลื่อนออกมาจนสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มได้สนิทเหมือนเดิม เนื่องจากมีสปริงอยู่ภายในร่องดังกล่าว และแรงดันของสปริงจะดันให้ใบนำร่องสัมผัสกับผนังเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลา มีอัตราการดูดตั้งแต่ 3–1,600 m3/h และสร้างแรงดันในการดูดได้ถึง 20 mbar

2.) ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบเกลียว (Rotary Screw Vacuum Pumps) ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบเกลียวหรือแบบสกรู ภายในจะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนขบกัน การหมุนขบกันของเกลียวจะทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันขึ้นภายในระบบ ทำให้สามารถดูดเอาปริมาณอากาศออไปจากระบบได้ มีอัตราการดูดตั้งแต่ 70–800 m3/h และสามารถสร้างแรงดันในการดูดได้สูงถึง 0.05 mbar

3.) ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบลอน (Rotary Lobe Vacuum Pumps) ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบลอน จะมีลักษณะเป็นลอน (Lobe) ทำให้สามารถดูดอากาศได้ในปริมาณที่มากขึ้น แต่อัตราการไหลไม่ค่อยจะมีความต่อเนื่องกัน มีอัตราการดูดตั้งแต่ 6–10,000 m3/h และสามารถสร้างแรงดันในการดูดได้ถึง 500 mbar

Cr. thailandindustry.com