อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 (เวิร์คช้อป จ.ระยอง)

Basic Fire Fighting Training 2019 at Multiphase Corporation Workshop

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 28 ส.ค. 256 (2019)