อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (เวิร์คช้อป จ.ระยอง)

Basic Fire Fighting Training 2020 at Multiphase Corporation Workshop

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2563 (2020)