อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 (เวิร์คช้อป จ.ระยอง)

Basic Fire Fighting Training 2021 at Multiphase Corporation Workshop

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 14 ธ.ค. 2564 (2021)