การตรวจสอบ External Audit ประจำปี 2563 สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015

External Audit 2020 for ISO 9001:2015 at Multiphase Corporation Workshop

รายละเอียด

รายละเอียด : การตรวจสอบ External Audit ประจำปี 2563 สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 22 พ.ค. 2563 (2020)