การตรวจประเมินภายนอกเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 & 45001

External Audit 2021 for ISO 14001 & 45001 at Multiphase Corporation Workshop

รายละเอียด

รายละเอียด : การตรวจประเมินภายนอกเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 & 45001 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 25-26 มี.ค. 2564 (2021)