การทดสอบเครนประจำปี

LOAD TEST CRANE AT WORKSHOP

รายละเอียด

รายละเอียด : การทดสอบเครนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
วันที่ : 17 ก.ย. 2562 (2019)