งานแสดงสินค้า Propak Asia 2019

Propak Asia 2019 at Bitec Bangna

รายละเอียด

รายละเอียด : งานแสดงสินค้า Propak Asia 2019 เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 27 ที่ไบเทค บางนา (Hall 98, Booth AC19)
วันที่ : 12-15 มิ.ย. 2562 (2019)