เยี่ยมชมการทดสอบ Multi-Stage Pump ที่ประเทศอังกฤษ

Witness Test Multi-Stage Pump at UK

รายละเอียด

รายละเอียด : คณะผู้บริหารและพนักงาน เยี่ยมชมการทดสอบ Multi-Stage Pump ที่ประเทศอังกฤษ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : SPX Clydeunion
ปี : เดือน มี.ค. 2558 (2015)