การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Varisco Pump for Chana Power Plant, Songkla

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Varisco
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ปั๊มหอยโข่ง (Self Priming Pump) รุ่น JS1-180 K10
รายละเอียดงาน : จำหน่ายปั๊มจำนวน 3 ชุด สำหรับใช้งานที่โรงงานไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา
ปี : พ.ศ.2564 (2021)