บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Diesel Engine Pumps for PTT Global Chemical Public

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม (ปั๊มเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่)
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Pentair
รายละเอียดงาน : ประกอบแพคเกจปั๊มเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด
ปี : พ.ศ.2560 (2017)