ลูกค้าคนสำคัญ #2

Submersible Axial Flow Pumps

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์ : SUBMERSIBLE AXIAL FLOW PUMPS
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : DP PUMPS
รายละเอียดงาน : ติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่บริเวณสถานีหัวหมาก
ปี : พ.ศ.2563 (2020)