บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด (PACPP)

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด (PACPP)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : MILTON ROY
โครงการ/แพคเกจ : แพคเกจปั๊มลูกสูบ (Centrifuge Sludge Pump)
ปี : พ.ศ.2559 (2016)