บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)

Air Compressors Package

รายละเอียดผลงาน

บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)
ลูกค้า : บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศบังกลาเทศ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : แก๊ส/แอร์ คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Sullair, Van Air Systems
โครงการ/แพคเกจ : แพคเกจแอร์ คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor Package Skid)
ปี : พ.ศ.2556 (2013)