บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า : บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม MILTON ROY
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : MILTON ROY
ชื่อแพคเกจ : แพคเกจปั๊มลูกสูบ
ปี : พ.ศ.2559