ไพฑูรย์ฟาร์ม

ไพฑูรย์ฟาร์ม

ลูกค้า : ไพฑูรย์ฟาร์ม (จ.ปราจีนบุรี)
รายละเอียดงาน : ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : มัลติเฟสพาวเวอร์ MP450C (450 KVA) 3 UNITS
เครื่องยนต์ (ENGINE) : CUMMINS NTAA855G7A
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) : STAMFORD S4L1D-F41
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (CONTROLLER) : DSE7320
วันที่ : เดือน มิ.ย. 2563