ลูกค้าคนสำคัญ

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์ : TRANSMITTION PIPELINE PUMPS
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : CLYDEUNION
รายละเอียดงาน : ติดตั้งปั๊มและทำการทดสอบเครื่องที่หน้างาน
ปี : พ.ศ.2563 (2020)