ลูกค้าคนสำคัญ

ลูกค้าคนสำคัญ

ลูกค้า : ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์ : TRANSMITTION PIPELINE PUMPS
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม CLYDEUNION
รายละเอียดงาน : ติดตั้งปั๊มและเทสหน้างาน
ปี : พ.ศ.2563