บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)
ผลิตภัณฑ์ : ปั๊มดับเพลิง
รายละเอียดงาน : จำหน่ายและติดตั้งปั๊มดับเพลิง (Fire Pump) ที่คลังน้ำมันลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ปี : พ.ศ.2563 (2020)