งานยกเครื่อง (OVERHAUL) SEA WATER LIFT PUMP

งานยกเครื่อง (OVERHAUL) SEA WATER LIFT PUMP

งานยกเครื่อง SEA WATER LIFT PUMP ที่โรงงาน (WORKSHOP) จ.ระยอง
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม CLYDEUNION
ลูกค้า : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันที่ : เดือน พ.ค. 2563