อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปั๊มของแบรนด์ DP Pumps

รายละเอียด

รายละเอียดงาน : อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปั๊ม ของแบรนด์ DP Pumps ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : DP Pumps ประเทศกรีซ
ปี : พ.ศ.2563 (2020)